BBC: Thông báo công văn của VSD về điều chỉnh tỷ lệ room của BBC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 15 Tháng Mười Một 2021 16:45:00

BBC: Thông báo công văn của VSD về điều chỉnh tỷ lệ room của BBC

 Công ty Cổ phần BIBICA thông báo công văn của VSD về điều chỉnh tỷ lệ room của BBC như sau:


Tài liệu đính kèm
 51407_SH-NDT-NN-toi-da.pdf