HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 15 Tháng Mười Một 2021 16:38:00

HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
+ Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company;
+ Địa chỉ trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
+ Điện thoại : (028) 3622 1025;
+ Fax: (028) 3636 7100;
+ Website: www.cii.com.vn;
+ Vốn điều lệ đăng ký: 2.832.095.780.000 đồng;
+ Vốn điều lệ thực góp: 2.832.095.780.000 đồng;
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao công trình B.O.T; Xây dựng – Chuyển giao công trình BT;
+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản;
+ Mệnh giá: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng/trái phiếu);
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 5.000.000 trái phiếu.