BMC: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Mười Một 2021 18:43:00

BMC: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 65853_op-DHDCD-TN-2021.PDF