MCG: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ hoạt động do đổi tên công ty

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Mười Một 2021 19:23:00

MCG: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ hoạt động do đổi tên công ty

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ hoạt động do đổi tên công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 74411_-sua-doi-Dieu-le.pdf