BBC: thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của BBC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Mười Một 2021 14:24:00

BBC: thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của BBC

Công ty Cổ phần BIBICA thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của BBC như sau:


Tài liệu đính kèm
 35322_O-TY-LE-SHNN-BBC.pdf