PNC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Mười Một 2021 14:09:00

PNC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã KC: PNC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 74010_ng-Nien-Nam-2021.pdf