PNC: Thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng tại Thông báo số 903/TB-SGDHCM ngày 07/05/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Mười Một 2021 14:06:00

PNC: Thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng tại Thông báo số 903/TB-SGDHCM ngày 07/05/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng tại Thông báo số 903/TB-SGDHCM ngày 07/05/2021 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã KC: PNC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 74038_Thuong-Nien-2021.pdf