CII: Thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại NBB

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Mười Một 2021 16:11:00

CII: Thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại NBB

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại NBB như sau:

20211104_20211104 - CII - CBTT ve dieu chinh ty le so huu tai CTCP DT Nam Bay Bay.pdf