Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-12

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Mười Một 2021 11:00:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-12

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-12 như sau: