KBC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu KBCH2124003

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 02 Tháng Mười Một 2021 19:58:00

KBC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu KBCH2124003

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu KBCH2124003 như sau:


Tài liệu đính kèm
 80658_g-le-KBCH2124003.pdf