PSH: Nghị quyết HĐQT về việc tăng giá trị vốn góp CTCP Đầu tư Đô thị và Nghỉ dưỡng thiên nhiên Tràm Bông

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 02 Tháng Mười Một 2021 14:47:00

PSH: Nghị quyết HĐQT về việc tăng giá trị vốn góp CTCP Đầu tư Đô thị và Nghỉ dưỡng thiên nhiên Tràm Bông

 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng giá trị vốn góp CTCP Đầu tư Đô thị và Nghỉ dưỡng thiên nhiên Tràm Bông như sau:


Tài liệu đính kèm
  20211102_20211102 - PSH - NQ HDQT tang von gop Cong ty CP ĐT Đo Thi va Nghi Duong Thien Nhien Tram Bong.pdf