TCD: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Mười 2021 15:02:00

TCD: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT đối với  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:


Tài liệu đính kèm
  30640_ham-CBTT-NQ-HDQT.pdf