E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/10/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Mười 2021 17:24:00

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/10/2021

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  63100_-ngay-20.10.2021.pdf