TCO: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TCO

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Mười 2021 17:59:00

TCO: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TCO

 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TCO như sau:


Tài liệu đính kèm
  62743_y-Le-SHNN-Toi-Da.pdf