PSH: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn xin bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Mười 2021 18:07:00

PSH: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn xin bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn xin bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  62709_thuong-truc-HDQT.pdf