TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng cho người có liên quan Phó Chủ tịch HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Mười 2021 14:54:00

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng cho người có liên quan Phó Chủ tịch HĐQT

 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng cho người có liên quan Phó Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  32608_-Nguyen-Canh-Son.pdf