BMC: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Mười 2021 12:20:00

BMC: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã CK: BMC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  122600_uc-DHDCD-TN-2021.pdf