BMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Mười 2021 12:21:00

BMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã CK: BMC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  125633_du-DHDCD-TN-2021.pdf