FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/10/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Mười 2021 18:11:00

FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/10/2021

uỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  75730_-ngay-19.10.2021.pdf