E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Mười 2021 18:11:00

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2021

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  75739_-ngay-19.10.2021.pdf