TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa TCB và khách hàng Nguyễn Phương Hoa

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Mười 2021 18:06:00

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa TCB và khách hàng Nguyễn Phương Hoa

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa TCB và khách hàng Nguyễn Phương Hoa như sau:


Tài liệu đính kèm
  75749_-Nguyen-Canh-Son.pdf