CKG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 của Công ty TNHH CIC Đất mới

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Mười 2021 17:58:00

CKG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 của Công ty TNHH CIC Đất mới

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 của Công ty TNHH CIC Đất mới


Tài liệu đính kèm
  20211020_20211020 - CKG - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần 1)-Công ty TNHH CIC Đất Mới.pdf