FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Mười 2021 18:13:00

FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2021

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  75710_-ngay-19.10.2021.pdf