E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/10/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Mười 2021 10:24:00

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/10/2021

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  61025_-ngay-20.10.2021.pdf