TCB: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười 2021 17:19:00

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương như sau:


Tài liệu đính kèm
  62609_o-TCBF-thuoc-TCC.pdf