FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/10/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười 2021 17:05:00

FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/10/2021

 Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  52812_-ngay-18.10.2021.pdf