E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/10/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười 2021 17:04:00

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/10/2021

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  52822_-ngay-18.10.2021.pdf