HPX: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng kinh doanh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười 2021 16:24:00

HPX: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng kinh doanh

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng kinh doanh như sau:


Tài liệu đính kèm
  45606_ky-HD-kinh-doanh.pdf