HAG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười 2021 14:00:00

HAG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  22523_Thuong-nien-2021.pdf