HSL: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười 2021 13:59:00

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20211019_20211018 - HSL - CBTT NQ HĐQT chot ds co dong hop DHDCD bat thuong.pdf