VRE: Thông báo về việc sáp nhập các công ty con

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 18 Tháng Mười 2021 13:32:00

VRE: Thông báo về việc sáp nhập các công ty con

Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo về việc sáp nhập các công ty con như sau:


Tài liệu đính kèm
  15517_-cac-cong-ty-con.pdf