TCO: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 18 Tháng Mười 2021 14:10:00

TCO: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 của  Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã CK: TCO) như sau:


Tài liệu đính kèm
  25626_g-Lan-2-Nam-2021.pdf