TCO: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 18 Tháng Mười 2021 14:12:00

TCO: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã CK: TCO) như sau:


Tài liệu đính kèm
  25614_m-2021-Bang-Tien.pdf