CHPG2115: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2115

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 18 Tháng Mười 2021 09:31:00

CHPG2115: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2115

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2021.2 (mã CK: CHPG2115) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  95531_QD-NY-CW-lan-dau.pdf