TCH: Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 15 Tháng Mười 2021 17:52:00

TCH: Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:


Tài liệu đính kèm
  20211015_20211015 - TCH - NQ- HĐQT Vv phan phoi CP khong chao ban het cua dợ chao ban CP cho CĐ hien huu.pdf