CKG: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 15 Tháng Mười 2021 17:30:00

CKG: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang công bố Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  60043