CVRE2110: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2110

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Mười 2021 15:48:00

CVRE2110: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2110

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12 (mã CK: CVRE2110) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  51314_niem-yet-lan-dau.pdf