KBC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 và link điều lệ công ty sửa đổi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Mười 2021 17:48:00

KBC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 và link điều lệ công ty sửa đổi

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 và link điều lệ công ty sửa đổi như sau:


Tài liệu đính kèm
  62033_-cong-ty-sua-doi.pdf