Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT-HSC-MET08

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Mười 2021 16:57:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT-HSC-MET08

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT-HSC-MET08 như sau:


Tài liệu đính kèm
  55436_et-qua-phan-phoi.pdf