SSI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (điều chỉnh vốn điều lệ)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Mười 2021 16:40:00

SSI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (điều chỉnh vốn điều lệ)

 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (điều chỉnh vốn điều lệ) như sau:


Tài liệu đính kèm
  45019_le-do-UBCKNN-cap.pdf