TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Thường Tín và Phương Mai

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Mười 2021 12:11:00

TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Thường Tín và Phương Mai

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Thường Tín và Phương Mai như sau:


Tài liệu đính kèm
  121914_a-chi-Phuong-Mai.pdf
  121914_a-chi-Thuong-Tin.pdf