DGW: Năm 2021 dự kiến đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười 2021 22:10:00

Công ty cổ phần thế giới số (DGW) công bố nghị quyết HĐQT thông qua mục tiêu kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm. 

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua mục tiêu 10.000 tỷ đồng doanh thu và 277 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng cuối năm.

Với mục tiêu kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm, lũy kế kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như:

Chi tiết Nghị quyết HĐQT