DGW: Nghị quyết HĐQT về việc lấy thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười 2021 17:35:00

DGW: Nghị quyết HĐQT về việc lấy thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  53916_6-thang-cuoi-nam.pdf