Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Mười 2021 19:52:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  80952_qua-phan-phoi-CW.pdf