Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT-HSC-MET08

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Mười 2021 19:59:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT-HSC-MET08

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT-HSC-MET08 như sau:


Tài liệu đính kèm
  80943_ng-bao-phat-hanh.pdf