FLC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Mười 2021 20:24:00

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
  84046_2021.NQ.HDQT.FLC.pdf