TGG: UBCKNN đã nhận được hồ sơ thông báo về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại TGG

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Mười 2021 16:26:00

TGG: UBCKNN đã nhận được hồ sơ thông báo về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại TGG

UBCKNN đã nhận được hồ sơ thông báo về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Louis Capital như sau:


Tài liệu đính kèm
  43948_Chinh-Ty-Le-SHNN.pdf