KBC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 06 Tháng Mười 2021 15:52:00

KBC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  40535_-2021-(ban-CBTT).pdf