FIT: Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu ESOP

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười 2021 17:38:00

FIT: Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu ESOP như sau:


Tài liệu đính kèm
  60933_ai-co-phieu-ESOP.pdf