TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa TCB và khách hàng Hồ Hùng Anh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười 2021 17:55:00

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa TCB và khách hàng Hồ Hùng Anh

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa TCB và khách hàng Hồ Hùng Anh như sau:


Tài liệu đính kèm
  60820_ho-TV-HDQT--PTGD.pdf